Publications Samuel WHITE

2023

Preprint

  • E. Poli, T. Bland, S. White, M. J. Mark, F. Ferlaino, S. Trabucco, M. Mannarelli Glitches in rotating supersolids arXiv:2306.09698 (ID: 721122)